Primăria Măneciu – Anunț nr. 24912 din 09.12.2021 privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de guard, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu, Compartiment Administrarea Domeniului Public și Personal de Întreținere

Descarcă aici !

Scroll to top