Nr. 1 Activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat, programe de dezvoltare economico-socială, agricultură, servicii și comerț

BARBU Mihail

DOROBANȚU Gheorghe

GHIMPU Cosmin-Ioan

PISĂU Constantin

angajat

TERZEA Gheorghe Florin

Scroll to top