Nr. 1 Activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat, programe de dezvoltare economico-socială, agricultură, servicii și comerț

angajat

BUCUR Ion

angajat

TACEA Laurențiu Vasile

angajat

NEGROIU Ion

angajat

GOGAN Constantin

angajat

MICLESCU Ion

Scroll to top