SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

COMPARTIMENT STABILIRE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, EXECUTARE SILITĂ

COMPARTIMENT ÎNCASARE TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

angajat

MIHAIU Gabriela

Telefon: 0740.247.226

angajat

DUȚĂ Anca Ioana

Telefon: 0763.668.774

angajat

DUMITRESCU Maria Argentina

Telefon: 0786.279.173

angajat

MIHAI Elena

Telefon: 0785.228.229

 

Email: taxesiimpozite@primaria-maneciu.ro

Ne găsiți aici :

Ne găsiți aici :

Informații și documente

Stabilire impozite și taxe, executare silită
 • Declarație fiscală de impunere privind impozitul pe clădiri persoane fizice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale /cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice. Descarcă aici !
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Descarcă aici !
 • Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport. Descarcă aici !
 • Cerere compensare. Descarcă aici !
 • Cerere de înscriere în evidențele fiscale a societății. Descarcă aici !
 • Cerere de radiere din evidențele fiscale a societății. Descarcă aici !
 • Cerere restituire contravaloare plată. Descarcă aici !
 • Cerere scoatere din evidențele fiscale a procesului-verbal de contravenție (amendă). Descarcă aici !
 • Cerere scădere din evidențele fiscale a imobilului clădire și/sau teren, persoane fizice. Descarcă aici !
 • Cerere scădere din evidențele fiscale a imobilului clădire și/sau teren, persoane juridice. Descarcă aici !
 • Cerere scutire de la plata impozitelor a persoanelor cu încadrare în grad de handicap. Descarcă aici !
 • Cerere scutire de la plata impozitelor a reprezentantului legal al unei persoane cu încadrare în grad de handicap. Descarcă aici !
 • Cerere scutire de la plata impozitelor pentru văduvă veteran de război. Descarcă aici !
Încasare taxe și impozite locale
Scroll to top