COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


În conformitate cu prevederile art.12 alin. 1,2 și 3 din Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență:

(1) La nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București, precum și al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete locale.

(2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului, sectorului sau municipiului, după caz, și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.

(3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziție a primarului."

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Măneciu are următoarea componență:

 1. DRAGOMIR FLORIN-AURAȘ
 2. DEVESEL DANIELA
 3. BADEA GEANINA ELENA
 4. MARCU PETRICĂ
 5. BUCURIE DANIEL
 6. PUPEZĂ ADRIAN
 7. OPRICA ION ADRIAN
 8. CHIȚIMIA EUSEBIU CRISTIAN
 9. STOENESCU ELENA AMALIA
 10. PISĂU CONSTANTIN
 11. CEPOIU ADRIAN
 12. STOIAN ŞTEFAN DANIEL
 13. PENEŞ MIHAIL
 14. PETRE ION
 15. COLȚ CRISTIAN
Scroll to top