Informații financiare

Bugertul instituției
  • 2021 . Descarcă aici !
Situația lunară a plăților la zi (execuția bugetară)
  • 2021 . Descarcă aici !
Situația drepturilor salariale pe categorii de funcții
  • 2021 . Descarcă aici !
Bilanțul contabil
  • 2021 . Descarcă aici !
Raportul anual de activitate al instituției
  • 2021 . Descarcă aici !
Scroll to top