Nr. 4 Comisia juridică și de disciplină, drepturile omului, apărarea ordinii publice, relații cu cetățenii, administrația publică locală

ALBU Ioan

CORDOȘ Vasile

DEVESEL Daniela

PETRESCU Constantin

angajat

FRECAN Aurelian

Scroll to top