SERVICIU PUBLIC COMUNITAR LOCAL EVIDENȚA PERSOANELOR

EVIDENȚA PERSOANELOR

STARE CIVILĂ

 

angajat

ARICIU Georgeta Nicoleta

Telefon: 0786.279.175

 

 

angajat

GOGAN Elena Camelia

Telefon: -

 

 

angajat

STOIAN Georgiana

Telefon: 0760.665.605

Email:

 

Email: starecivila@primaria-maneciu.ro

Ne găsiți aici :

Ne găsiți aici :

Informații și documente

Evidența Persoanelor
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate. Descarcă aici !
 • Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței. Descarcă aici !
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România. Descarcă aici !
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România. Descarcă aici !

ATENȚIE: Documentele se semnează în fața lucrătorului de evidență a persoanelor !

Stare Civilă
 • Declarații de căsătorie.  Descarcă aici !
 • Cerere eliberare livret de familie. Descarcă aici !
 • Cerere transcriere certificat/extras de naștere, căsătorie sau deces. Descarcă aici !
 • Declarație că nu a mai fost mai solicitată transcrierea/înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române sau reconstituirea lui. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare extras multilingv de pe actul de naștere, căsătorie sau deces. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare duplicat certificat de naștere. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare duplicat certificat de căsătorie. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare duplicat certificat de deces. Descarcă aici !
 • Cerere înregistrare divorț administrativ. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare dovadă stare civilă. Descarcă aici !
 • Declarație stăruință divorț administrativ. Descarcă aici !
 • Declarație renunțare divorț administrativ. Descarcă aici !
 • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale. Descarcă aici !

 

Scroll to top