Primăria Măneciu – Anunț nr. 7942 din 03.07.2020 privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de muncitor calificat – cod COR 8332.2.1 – mașinist utilaje cale și terasamente, treapta I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneciu – Compartiment Administrarea Domeniului Public și Personal de Întreținere.

Descarcă aici !

Scroll to top