COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL, FOND FUNCIAR ȘI CADASTRU

angajat

OPRESCU Cristina

Telefon: 0786.279.167

angajat

VOINEA Elena

Telefon: 0786.279.168

angajat

FĂCĂIANU Maria Loredana

Telefon: 0740.247.223

angajat

MICLESCU Diana Laura

Telefon: 0786.279.170

Email:

Email:

Ne găsiți aici :

Informații și documente

Registrul Agricol
 • Cerere eliberare adeverință de stare materială. Descarcă aici !
 • Cerere înscriere la Registrul Agricol. Descarcă aici !
 • Cerere pentru scădere de bunuri de la Registrul Agricol. Descarcă aici !
 • Cerere rectificare suprafețe construite. Descarcă aici !
 • Cerere modificare categorii de folosință teren. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare Anexa nr. 1 și nr. 2 - declarație pe propria răspundere. Descarcă aici !
 • Declarație pe propria răspundere privind împrejmuire teren. Descarcă aici !
 • Cerere înscriere animale, pomi fructiferi și albine. Descarcă aici !
 • Cerere marcare sau curățare pomi. Descarcă aici !
Fond Funciar
 • Cerere înregistrare contract de arendare. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare atestat de producător și carnet de comercializare. Descarcă aici !
 • Model contract de arendare. Descarcă aici !
Cadastru
 • Cerere teren destinat construirii unei locuințe conform Legii 15/2003 .  Descarcă aici !
 • Declarație pe propria răspundere conform Legii 15/2003 anexa nr. 1. Descarcă aici !
 • Declarație pe propria răspundere conform Legii 15/2003 anexa nr. 2. Descarcă aici !
 • Cerere depunere anexa nr. 24 la Cadastrul General privind procedura de deschidere succesorală după defunct, beneficiar al Programului Naţionale de Cadastru şi Carte Funciară. Descarcă aici !
 • Cerere eliberare plan de parcelare. Descarcă aici !
Scroll to top